Op verzoek van het ministerie van OCW heeft de NVLM een advies uitgebracht over onze vakken in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. OCW heeft alle vakverenigingen gevraagd voor 1 november 2019 een advies te geven over hoe ‘hun’ vak kan bijdragen om de doelstellingen van de curriculumherziening te verwezenlijken in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. OCW verwacht dat in de vervolgfase van Curriculum.nu een gedifferentieerde aanpak zal worden gekozen: bij sommige vakken moet er veel gebeuren, bij andere vakken weinig.