Hieronder kunt u de agenda en stukken voor de Algemene Ledenvergadering 2019 raadplegen en/of downloaden:

Agenda ALV 2019

Verslag ALV 2018

Jaarverslag 2018

Resultatenrekening 2018 en Begroting 2019

Balans 1-1-2018 en 31-12-2018

Verklaring Kascommissie