Hieronder kunt u alle stukken voor de Algemene Ledenvergadering 2020 raadplegen en/of downloaden:

Uitnodiging en Agenda ALV 2020

Bijlage 1 Verslag ALV 2019

Bijlage 2 Jaarverslag 2019

Bijlage 3A Jaarrekening NVLM 2019 en begroting 2020

Bijlage 3B Balans NVLM 1-1-2019 31-12-2019

Bijlage 3C VerklaringKascommissie2019_ondertekend

Bijlage 4 PVVVO en FvOv