Hieronder kunt u alle stukken voor de Algemene Ledenvergadering 2021 raadplegen en/of downloaden:

Uitnodiging ALV 2021
Bijlage 3C Verklaring kascommissie
Bijlage 3B Balans
Bijlage 3A resultatenrekening en begroting
Bijlage 2 Jaarverslag 2020
Bijlage 1 Verslag ALV 2020