Auteur: Redactie Pagina 1 van 2

Nieuw online tijdschrift voor M&M-vakken

Onlangs verscheen het eerste nummer van Dimensies. Dimensies is het eerste en enige Nederlandstalige blad dat zich richt op onderzoek naar de vakdidactiek van mens- en maatschappijvakken. Het eerste nummer is (gratis) beschikbaar op www.dimensies.nu.

Zullen we álle leerlingen scholen in democratie?

Op 1 november plaatsten NRC en NRC next ons opiniestuk over de noodzaak van beter burgerschapsonderwijs en een sterkere positie voor maatschappijleer. Directe aanleiding voor dit artikel was het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam waaruit blijkt dat het politiek vertrouwen erg ongelijk verdeeld is onder leerlingen in de eerste klas van het voortgezet onderwijs.

 

Advies aan OCW over de bovenbouw

Op verzoek van het ministerie van OCW heeft de NVLM een advies uitgebracht over onze vakken in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. OCW heeft alle vakverenigingen gevraagd voor 1 november 2019 een advies te geven over hoe ‘hun’ vak kan bijdragen om de doelstellingen van de curriculumherziening te verwezenlijken in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. OCW verwacht dat in de vervolgfase van Curriculum.nu een gedifferentieerde aanpak zal worden gekozen: bij sommige vakken moet er veel gebeuren, bij andere vakken weinig.

Reactie NVLM op Curriculum.nu

Op 10 oktober zijn de adviezen van Curriculum.nu aangeboden aan minister Slob. U vindt de adviezen op www.curriculum.nu. De reactie van de NVLM op de adviezen over Burgerschap en Mens & Maatschappij vindt u hier.

Eventuele vragen over deze reactie kunt u stellen aan Coen Gelinck via voorzitter@nvlm.nl.

Nieuwe versie Handboek vakdidactiek

In augustus verscheen een nieuwe versie van het Handboek vakdidactiek maatschappijleer. Het handboek is relevant en interessant voor iedereen die maatschappijleer, maatschappijkunde, maatschappijwetenschappen of burgerschap geeft. Uitgangspunt van deze nieuwe editie is dat docenten (vo en mbo) op basis van zelf geformuleerde leerdoelen systematisch onderwijs ontwikkelen en uitvoeren.

U kunt de herziene versie van het Handboek vakdidactiek hier bestellen.

Nieuwe examenbundels gereed!

De examenbundels voor het komende schooljaar zijn verschenen. Deze kunt u bestellen via de onderstaande links:

Examenbundel maatschappijkunde vmbo

Examenbundel maatschappijwetenschappen havo

Examenbundel maatschappijwetenschappen vwo

Kabinetsreactie op rapport staatcommissie parlementair stelsel

Op 26 juni verscheen de kabinetsreactie op de ‘commissie-Remkes’. De NVLM vindt het goed dat het kabinet de versterking van het burgerschapsonderwijs daarin prioriteit geeft. Wel is het jammer dat de uitwerking van dat element in de kabinetsreactie nog weinig concreet is. Er wordt veel overgelaten aan Curriculum.nu, terwijl die curriculumherziening vooral gaat over de inhouden van vakken en leergebieden. De staatscommissie pleit naast ondubbelzinnige eindtermen op het gebied van democratische vorming ook voor andere concrete maatregelen zoals het vervangen van de inspanningsverplichting voor burgerschap op het mbo door een resultaatverplichting, een groter aantal lesuren maatschappijleer en maatregelen tegen de neiging om maatschappijleer als compensatievak te beschouwen. Daar gebeurt nu (even?) niets mee. In onze ogen is het door de staatscommissie geschetste probleem urgent genoeg om sneller tot deze concrete maatregelen te komen. Daar zullen wij dan ook op aandringen bij de Tweede Kamer en minister Slob.

Zie ook: https://www.nvlm.nl/staatscommissie-parlementair-stelsel/

Certificaten voor excellente leerlingen

U kunt uw excellente leerlingen ook dit jaar weer belonen met een NVLM-certificaat voor een uitzonderlijke examenprestatie. Voor leerlingen die een 9,0 of hoger hebben gehaald voor het Centraal Schriftelijk Eindexamen maatschappijkunde of maatschappijwetenschappen kunt u een certificaat aanvragen door een e-mail te sturen naar freekgruijters@nvlm.nl met daarin:

•Volledige namen en achternaam van de leerling;

•Geboortedatum van de leerling;

•Gemiddeld onafgeronde SE cijfer, het onafgeronde CE cijfer en het eindcijfer;

•Examenniveau: maatschappijkunde vmbo BB of KB of GL of TL, maatschappijwetenschappen havo (regulier of bezem) of vwo (regulier of pilot);

•Eigen naam en adres (het certificaat wordt op dit adres bezorgd).

De deadline voor het aanvragen van de certificaten is vrijdag 21 juni. Na de uitslag van het tweede tijdvak kunnen er certificaten voor excellente resultaten bij de herkansingen worden aangevraagd. De deadline hiervoor is zaterdag 29 juni.

Curriculum.nu

De NVLM heeft feedback gegeven op de meest recente voorstellen van de ontwikkelteams Burgerschap en Mens & Maatschappij van Curriculum.nu. U vindt de voorstellen en onze reactie daarop op deze pagina.

CvTE publiceert toelichting op examen maatschappijwetenschappen havo 2019

Het eerste centrale examen maatschappijwetenschappen havo dat op basis van het nieuwe examenprogramma wordt afgenomen is op 15 mei 2019. In het najaar van 2018 heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) twee studiemiddagen georganiseerd over dit nieuwe examen. De informatie die het CvTE  tijdens deze middagen gedeeld heeft is nu in uitgebreide vorm opgenomen in een Toelichting op het centraal examen havo maatschappijwetenschappen 2019. Deze toelichting kan u helpen bij de voorbereiding van uw leerlingen op het centraal examen en bij de correctie.

Pagina 1 van 2

Foto's in de header zijn gemaakt tijdens de NVLM docentendagen van 2019 - 2022 door Bart van Vliet.

Website van de NVLM&Powered by WordPress