Auteur: Redactie Pagina 1 van 16

Meedoen aan de pre-correctie examen maatschappijwetenschappen vwo 2023?

Wil jij met een kritische blik meekijken naar het centraal examen 2023 vanuit je expertise als ervaren examendocent? Dat kan! 
 
De NVLM zoekt 12 docenten om vooraf het correctievoorschrift van het centraal examen maatschappijwetenschappen vwo 2023 te screenen door mee te doen met een precorrectie. 
 
Wat ga je doen?
Je maakt onder strikte geheimhouding een gedeelte van het centraal examen maatschappijwetenschappen vwo, eerste tijdvak 2023 en kijkt hierbij kritisch naar het concept-correctievoorschrift. Samen met je collega’s bespreek je het examenwerk en doe je een voorstel voor eventuele aanpassing van het concept-correctievoorschrift. De voorstellen worden daarna beoordeeld door de vaststellingscommissie maatschappijwetenschappen vwo, die ook de uiteindelijke beslissing maken voor het al dan niet overnemen van het voorstel.
 
De precorrectie maatschappijwetenschappen vwo staat gepland voor:
 
Datum: Zaterdag 28 januari 2023
Locatie: Cito, Arnhem
Tijd: 10.00 – 16.00 uur
 
Je ontvangt van het CvTE een dag- en reiskostenvergoeding; de dagvergoeding bedraagt  € 363,54.
 
De precorrectie valt onder de verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen en Examens. Wil je meer weten over activiteiten waarbij we docenten betrekken, kijk dan op de pagina docentbetrokkenheid op Examenblad.nl.
 
Aanmelden? 
Vul het aanmeldformulier in om je op te geven als je mee wilt doen. De volgende voorwaarden zijn verbonden aan deelname:
 • Je bent bevoegd voor het vak maatschappijwetenschappen vwo;
 • Je geeft dit jaar les in de betreffende examenklas;
 • Je geeft minimaal 3 jaar les in een examenklas;
 • Docenten die werkzaam zijn, óf recent werkzaam zijn geweest, bij het CvTE of Cito komen niet in aanmerking voor deelname;
 • Je bent lid van de NVLM.
We ontvangen je aanmelding graag uiterlijk vrijdag 16 december 2022. Je ontvangt naar verwachting donderdag 22 december van het CvTE een bericht of je tot de deelnemers behoort. 
 
We zien uit naar je aanmelding!

Oproep NVLM: Denk mee over het nieuwe vak maatschappijleer!

Momenteel ontwikkelt een groep docenten en vakexperts een nieuw programma voor het vak maatschappijleer. De beginstappen zijn gezet; de vakvernieuwingscommissie komt binnenkort met uitgangspunten en een eerste opzet. Meer informatie kun je hier vinden.

Het bestuur van de NVLM is vertegenwoordigd in de zogeheten advieskring. Maar de NVLM is meer dan alleen het bestuur, de NVLM zijn onze leden. Jullie gaan als leraren maatschappijleer uiteindelijk aan de slag met de eindtermen die nu herzien worden. We zoeken daarom docenten vmbo, havo en vwo die met een kritische blik meekijken in een klankbordgroep van de NVLM. Die geeft feedback op de (tussen)producten van de vakvernieuwingscommissie. Zij werken hierin nauw samen met de bestuursleden van de NVLM in de advieskring.

De klankbordgroep volgt het proces van de vakvernieuwingscommissie op de voet. Over dat proces kun je hier meer lezen op de website van het SLO. De planning van de klankbordgroep ziet er ongeveer zo uit:

 1. Bijeenkomst over de karakteristieken van het vak
  (eind november/begin december 2022)
 2. Bijeenkomst over tussenproducten van de vakvernieuwingscommissie
  (april 2023)
 3. Slotbijeenkomst (juni 2023)

Tussendoor krijg je als lid van de klankbordgroep de tussenproducten om te lezen ter voorbereiding.
Bijeenkomsten zullen na schooltijd plaatsvinden in de omgeving van Utrecht CS. Deelnemende docenten krijgen een vrijwilligersvergoeding en reiskostenvergoeding.

Geïnteresseerd? Stuur dan vóór 21 oktober een mailtje met motivatie en een CV naar: klankbordgroep@nvlm.nl.
Bij het samenstellen van de klankbordgroep letten wij op een diverse samenstelling.

Bijeenkomst eindexamens havo en vwo maw NVLM, CvTE en Cito

Op vrijdag 8 juli 2022 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met een afvaardiging van de NVLM, CvTE en Cito. Aanleiding van deze bijeenkomst waren de kritieken die door een deel van de docenten tijdens en na de examenbesprekingen zijn geuit over de eindexamens maatschappijwetenschappen havo en vwo. Een deel van deze kritieken waren niet nieuw, maar de hevigheid was voor de NVLM aanleiding om met vakcollega’s in gesprek te gaan. Het verslag van deze bespreking stond centraal tijdens het overleg met het CvTE en Cito.
Het overleg gaf helderheid over de complexiteit van het construeren van een centraal schriftelijk eindexamen. Anderzijds werd ook serieus ingegaan op de klachten en bezorgdheid die onder een deel van de docenten heerst. Dit resulteerde in een aantal concrete maatregelen en onderzoeken die vanuit CvTE en Cito gaan plaatsvinden. Daarnaast bekijkt de NVLM de organisatie en werkwijze van de examenbesprekingen zelf en worden eventuele veranderingen doorgevoerd. Meer informatie vindt u in het verslag van het overleg.
We kijken in ieder geval terug op een constructieve bijeenkomst.

Examenbesprekingen 2022

Met de examenbespreking van Havo maatschappijwetenschappen tweede tijdvak als hekkensluiter zijn alle zes de examenbesprekingen (vmbo GT maatschappijkunde eerste en tweede tijdvak, en havo en vwo maatschappijwetenschappen eerste en tweede tijdvak) van schooljaar 2021-2022 afgerond. Verslagen en reacties van het CvTE vindt u hier.

De NVLM dankt iedereen die dit jaar een steentje heeft bijgedragen aan de besprekingen!

Certificaten voor excellente leerlingen

U kunt uw excellente leerlingen ook dit jaar weer belonen met een NVLM-certificaat voor een uitzonderlijke examenprestatie.

Voor leerlingen die een 9,0 of hoger hebben gehaald voor het Centraal Schriftelijk Eindexamen maatschappijkunde of maatschappijwetenschappen kunt u een certificaat aanvragen middels dit formulier. Mocht u meerdere leerlingen hebben met een excellente prestatie, dan graag per leerling een formulier invullen.
Deadline voor het aanvragen van de certificaten is vrijdag 1 juli. Ook voor leerlingen die het examen in tijdvak 2 maken en een excellente prestatie leveren kunt u een certificaat aanvragen, deadline hiervoor is: donderdag 14 juli.

Webevent maatschappijleer: De uitdagingen voor de actualisatie van de examenprogramma’s maatschappijleer!

Maatschappijleer staat aan de vooravond van de actualisatie van de examenprogramma’s vmbo, havo en vwo. Hierover kun je worden bijgepraat op een speciaal webevent op donderdag 14 juni 2022 van 16:00 – 17:00 uur. Dit webevent besteedt aandacht aan maatschappelijke uitdagingen als afnemende democratische waarden, ongelijkheid tussen beroepsonderwijs en havo/vwo, de gewenste kennis en ervaring op het gebied van burgerschap en kansengelijkheid. En aan onderwerpen als samenhang, doorlopende leerlijn, nieuwe inhouden, toetsing en burgerschap.

Samira Boutchibti, Laurence Guérin en Hessel Nieuwelink verwoorden hun visie op een aantal van deze uitdagingen. Hun statements worden bediscussieerd door presentator Cor Ottens en zijn gesprekspartners. Aan tafel zitten de leraren Mariëlle Kanters en Rianne Zuurmond-Geelhoed, schoolleider Wouter Middendorp, opleider Lars van der Bruggen en Martijn Blom, bestuurslid van de vakvereniging NVLM. Iris Schijdens van het LAKS voorziet als tafeldame de onderwerpen van gezouten en ongezouten commentaar. Han Noordink en Luuk Kampman, de curriculumexperts die vanuit SLO betrokken zijn bij de actualisatie, reflecteren op de betekenis van deze uitdagingen voor het aanstaande traject.

Een vakvernieuwingscommissie met leraren, lerarenopleiders, curriculumexperts en procesregisseur Ike Overdiep staat in de startblokken om de actualisatie van de examenprogramma’s maatschappijleer aan te pakken. Dit webevent laat zien wat er gaat gebeuren, hoe dat gaat gebeuren en vooral waarom deze actualisatie zo nodig is!

Wil je het webinar live volgen? Meld je dan aan via https://events.slo.nl/.

Meehelpen aan de vakvernieuwing maatschappijleer?

Zoals we eerder hebben aangegeven gaat het vak maatschappijleer op de schop. Het flink verouderde programma wordt niet alleen actueel gemaakt, maar ook verbonden met burgerschapsdoelen waardoor het maatschappijleer het anker wordt voor burgerschap in de bovenbouw.

Uiteraard zijn daar ook bevlogen, geïnspireerde en kundige leraren maatschappijleer voor nodig die zich vanaf het schooljaar 2022-2023 twee schooljaren lang een dag in de week willen inzetten in de vakvernieuwingscommissie. Uiteraard betaald.

Vanaf 7 februari 2022 is de aanmelding gestart voor vier vakexperts (vakdidactici/lerarenopleiders maatschappijleer HBO en WO) en acht docenten maatschappijleer (vwo, havo en vmbo). Mail op ons redactie@nvlm.nl als je meer wil weten, of solliciteer gelijk op de aanmeldingspagina van de SLO.

Algemene ledenvergadering

Op donderdag 10 februari 2022 om 19.30 uur start de Algemene Ledenvergadering van de NVLM. De vergadering zal online plaatsvinden. Als lid van de NVLM heeft u per e-mail een uitnodiging gehad zich aan te melden via een link. Wij hopen u 10 februari a.s. digitaal te mogen begroeten.

De stukken voor de vergadering:

Docentendag maatschappijleer 2022 is verplaatst

Sinds de laatste persconferentie zijn de coronamaatregelen verder aangescherpt. Een belangrijke regel is dat bezoekers aan een evenement na het tonen van een coronatoegangsbewijs ook nog 1,5 meter afstand moeten houden.
Zowel organisatorisch als financieel is het voor ProDemos en de NVLM niet mogelijk om de Docentendag Maatschappijleer te organiseren wanneer er 1,5 meter afstand moet worden gehouden.
We hebben daarom helaas besloten om de Docentendag op 11 februari 2022 niet door te laten gaan, en het evenement te verplaatsen naar donderdag 16 juni 2022. Dit geldt ook voor de Docentenavond (deze wordt verplaatst van donderdag 10 februari naar woensdag 15 juni 2022).

Maatschappijleer gaat veranderen!

In februari 2022 wordt een start gemaakt met het vernieuwen van het vak maatschappijleer voor alle niveaus in het VO: voor vmbo, havo en vwo. Dit moet binnen twee jaar resulteren in een nieuw concept examenprogramma maatschappijleer. Een programma met bestaande en nieuwe ‘typische’ maatschappijleerinhouden, maar ook met een flink aantal nieuwe burgerschapsdoelen.

Deze ingrijpende veranderingen worden uiteraard ook met inbreng van docenten maatschappijleer en burgerschap vormgegeven. Daar kunt u actief bij mee helpen. Hoe dat kan, en waarmee u kunt helpen kunt u vinden op onze pagina over de aanstaande vakvernieuwing

Pagina 1 van 16

Foto's in de header zijn gemaakt tijdens de NVLM docentendagen van 2019 - 2022 door Bart van Vliet.

Website van de NVLM&Powered by WordPress