Op vrijdag 8 juli 2022 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met een afvaardiging van de NVLM, CvTE en Cito. Aanleiding van deze bijeenkomst waren de kritieken die door een deel van de docenten tijdens en na de examenbesprekingen zijn geuit over de eindexamens maatschappijwetenschappen havo en vwo. Een deel van deze kritieken waren niet nieuw, maar de hevigheid was voor de NVLM aanleiding om met vakcollega’s in gesprek te gaan. Het verslag van deze bespreking stond centraal tijdens het overleg met het CvTE en Cito.
Het overleg gaf helderheid over de complexiteit van het construeren van een centraal schriftelijk eindexamen. Anderzijds werd ook serieus ingegaan op de klachten en bezorgdheid die onder een deel van de docenten heerst. Dit resulteerde in een aantal concrete maatregelen en onderzoeken die vanuit CvTE en Cito gaan plaatsvinden. Daarnaast bekijkt de NVLM de organisatie en werkwijze van de examenbesprekingen zelf en worden eventuele veranderingen doorgevoerd. Meer informatie vindt u in het verslag van het overleg.
We kijken in ieder geval terug op een constructieve bijeenkomst.