Sociologie in het voorgezet onderwijs 

Heel goed dat Pieter Lagewaard (Opinie & Debat, 19 maart) een lans breekt voor sociologie in het voortgezet onderwijs. Zijn betoog over het duiden van sociale en culturele processen had zo uit onze pen kunnen rollen. Hij heeft gelijk dat leerlingen door sociologische inzichten een breder perspectief op de samenleving krijgen. Maar Lagewaard had eerst op een paar scholen moeten gaan kijken. Op een belangrijk deel van de Nederlandse scholen wordt namelijk een vak aangeboden dat precies dat doet: sociologisch leren redeneren. Op havo en vwo heet dit vak maatschappijwetenschappen en in het vmbo maatschappijleer 2. Het zou op alle scholen een vast onderdeel van de maatschappijprofielen moeten zijn, zodat alle jongeren de complexiteit van de samenleving kunnen leren doorgronden. Er is dus nog een hoop te doen voor het kabinet, maar Lagewaard moet niet doen of het vak niet bestaat. Ook zijn veronderstelling dat maatschappijleer de grondslagen van onze samenleving kritiekloos behandelt is onjuist. Debat maakt deel uit van het DNA van maatschappijleer. Leerlingen leren kritisch naar zichzelf en onze samenleving kijken, bijvoorbeeld omdat ze zich realiseren dat hun referentiekader niet het enige mogelijke is. Dus Pieter, kom eens langs in de les!

Jan Willem Duyvendak, voorzitter Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV)

Hans Teunissen, voorzitter Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM)