Staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs heeft de MBO Raad een brief geschreven over de toekomst van de burgerschapscompetenties in het MBO. Zij vraagt de MBO Raad haar voor mei 2010 een vernieuwd Brondocument voor te leggen, dit zou dan van kracht moeten worden met ingang van het schooljaar 2011-2012. Tot die tijd blijft het bestaande Brondocument LLB (uit 2006) de basis van het burgerschapsonderwijs in het MBO.

De staatssecretaris vraagt de MBO Raad om (o.a.) de NVLM te consulteren, met name waar het gaat om een goede borging van de kenniselementen. Het NVLM-bestuur is echter minder gelukkig met de keuze die gemaakt wordt als het gaat om toetsing van de burgerschapscompetenties: er zal niet worden getoetst of de deelnemers een bepaald eindniveau halen, er wordt slechts beoordeeld of “de deelnemer in voldoende mate aan de aangegane inspanningsverplichtingen voor burgerschapsvorming heeft voldaan”. U vindt de brief van de staatssecretaris onder dit bericht.

Brief LLB naar MBO Raad nov 2009