Staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs heeft de Tweede Kamer laten weten dat er dit schooljaar nog niets verandert op het gebied van de burgerschapscompetenties in het MBO. Zij wil eerst overleggen met de MBO Raad en de NVLM. Voor de zomer heeft de NVLM een brief aan de staatssecretaris geschreven waarin wij bezwaar maakten tegen het nieuwe document Leren, Loopbaan en Burgerschap dat door de MBO Raad is opgesteld. Uit de reactie van de staatssecretaris blijkt dat zij niet voorbij wil gaan aan de bezwaren van de NVLM.