U kunt uw excellente leerlingen ook dit jaar weer belonen met een NVLM-certificaat voor een uitzonderlijke examenprestatie. Voor leerlingen die een 9,0 of hoger hebben gehaald voor het Centraal Schriftelijk Eindexamen maatschappijkunde of maatschappijwetenschappen kunt u een certificaat aanvragen door een e-mail te sturen naar freekgruijters@nvlm.nl met daarin:

•Volledige namen en achternaam van de leerling;

•Geboortedatum van de leerling;

•Gemiddeld onafgeronde SE cijfer, het onafgeronde CE cijfer en het eindcijfer;

•Examenniveau: maatschappijkunde vmbo BB of KB of GL of TL, maatschappijwetenschappen havo (regulier of bezem) of vwo (regulier of pilot);

•Eigen naam en adres (het certificaat wordt op dit adres bezorgd).

De deadline voor het aanvragen van de certificaten is vrijdag 21 juni. Na de uitslag van het tweede tijdvak kunnen er certificaten voor excellente resultaten bij de herkansingen worden aangevraagd. De deadline hiervoor is zaterdag 29 juni.