Dit jaar buigen de negen ontwikkelteams van Curriculum.nu zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. 

Begin week hebben de ontwikkelteams hun eerste tussenproducten opgeleverd in de vorm van conceptvisies op de leergebieden. Vooral de leergebieden Mens & Maatschappij en Burgerschap zijn relevant voor de toekomst van maatschappijleer, maatschappijkunde en maatschappijwetenschappen.

Tijdens een consultatieperiode mag iedereen feedback geven op deze conceptvisies en de consultatievragen van de ontwikkelteams. Het NVLM-bestuur zal dat doen op basis van de reacties die we van u – onze leden – ontvangen.

Wilt u dat de NVLM uw opvatting meeneemt in onze reactie richting Curriculum.nu?
Dan kunt u het volgende doen:
1. Lees de conceptvisies Mens & Maatschappij en Burgerschap met bijbehorende consultatievragen.
2. Schrijf een concrete reactie op (een van) de twee visies.
– Maak in uw reactie onderscheid tussen de conceptvisie Mens en Maatschappij en de conceptvisie Burgerschap.
– Geef steeds duidelijk aan op welke consultatievraag u reageert. Ook algemene opmerkingen over de beide conceptvisies zijn welkom.

Mail uw reactie uiterlijk zaterdag 14 april naar secretaris@nvlm.nl. We zien uw reactie graag tegemoet!