Examenbesprekingen

Jaarlijks organiseert de NVLM de examenbesprekingen voor Maatschappijkunde (VMBO) en Maatschappijwetenschappen (HAVO/VWO). De besprekingen dragen bij aan een eerlijke en eenduidige correctie van de gemaakte examens. Als uit de examenbesprekingen naar voren komt dat het CvTE volgens de aanwezige docenten fouten heeft gemaakt in een examen of een antwoordmodel, dan laat het NVLM-bestuur dit zo snel mogelijk weten aan het CvTE.

Verslagen examenbesprekingen 2022


Tijdvak 1

Havo Maatschappijwetenschappen: dinsdag 24 mei. Verslag bespreking, de reactie van het CvTE en de lokatie van de aanvulling op het correctievoorschrift

Vmbo Maatschappijkunde: maandag 30 mei. Verslag bespreking, en de reactie van het CvTE.

Vwo Maatschappijwetenschappen: maandag 30 mei. Verslag bespreking, en de reactie van het CvTE.

Tijdvak 2

Vmbo Maatschappijkunde: dinsdag 21 juni. Verslag bespreking

Vwo Maatschappijwetenschappen: dinsdag 21 juni. Verslag bespreking, de reactie van het CvTE en de lokatie van de aanvulling op het correctievoorschrift.

Havo Maatschappijwetenschappen: donderdag 23 juni. Verslag bespreking, de reactie van het CvTE, en de lokatie van de aanvulling op het correctievoorschrift.

Verslagen examenbesprekingen tot 2022


De verslagen van examenbesprekingen tot en met het jaar 2021 zijn op aanvraag verkrijgbaar. Neem contact op met het bestuur.