SLO wil de inrichting van de schoolexamenprogramma’s bij het vak maatschappijleer in kaart brengen door het afnemen van een digitale enquête. Het NVLM-bestuur hoopt dat zoveel mogelijk havo/vwo-docenten deze enquête invullen. Met behulp van opbrengsten van het onderzoek naar de inrichting van de schoolexamenprogramma’s kunt u straks nagaan of uw eigen schoolexamenprogramma vergelijkbaar is met dat van vakcollega’s op andere scholen. Wilt u aan deze digitale enquête meewerken, ga dan naar www.slo.nl/kwaliteitsborging.