Dinsdag 27 mei is er een aanvulling op het correctievoorschrift van het examen havo pilot verschenen. Het document is te raadplegen via de website van Cito: http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/schriftelijke_examens_havovwo/examens_havovwo_2014/havo_ce_tv1