Jaarlijks organiseert de NVLM de examenbesprekingen voor maatschappijkunde (vmbo) en maatschappijwetenschappen (havo/vwo). De besprekingen dragen bij aan een eerlijke en eenduidige correctie van de gemaakte examens. Als uit de examenbesprekingen naar voren komt dat het CvTE volgens de aanwezige docenten fouten heeft gemaakt in een examen of een antwoordmodel, dan laat het NVLM-bestuur dit zo snel mogelijk weten aan het CvTE.
Net als afgelopen jaar kiest de NVLM ervoor de examenbesprekingen digitaal te organiseren. Schrijf je via deze link in voor de online examenbesprekingen van de examens in het eerste tijdvak.