Op 14 oktober 2016 werd de Handreiking kritische denkvaardigheden gepresenteerd, die door ecbo/CINOP met het Netwerk burgerschap mbo is ontwikkeld. Op de website www.burgerschapmbo.nl zijn verschillende materialen beschikbaar om het onderwijs te inspireren.