Op 16 januari is politicoloog prof. dr. Jos de Beus, hoogleraar “Politieke Theorie, Politieke Cultuur en hun Geschiedenis” aan de Universiteit van Amsterdam, overleden. Jos de Beus heeft jarenlang bijgedragen geleverd aan de kwaliteit en positieverbetering van maatschappijleeronderwijs in Nederland. Hij deed dat door inspirerende lezingen op diverse edities van de Docentendag Maatschappijleer en bijdragen aan het publieke debat in landelijke dagbladen waarin hij onder meer pleitte voor een ruime keuzemogelijkheid voor leerlingen om het examenvak maatschappijwetenschappen te kunnen kiezen. Om niet te somber te eindigen na een lezing over wat er mis is met de Nederlandse democratie, wilde Jos toch afsluiten met een optimistische noot: “Maar… wij praten ons er wel uit”. We zullen zijn bijdragen aan die discussies bijzonder missen.