De procedure rond de kabinetsformatie is in 2012 gewijzigd. Naar aanleiding van een vraag van één van de NVLM-leden hebben wij het College voor Examens gevraagd hoe docenten hun vmbo-leerlingen op het centraal examen maatschappijleer 2 moeten voorbereiden. In de syllabus maatschappijleer 2 staat immers dat leerlingen moeten weten hoe de kabinetsformatie in zijn werk gaat. Het antwoord van het College voor Examens luidt als volgt: “bij de centrale examens houdt het College voor Examens rekening met onderwerpen die aan veranderingen onderhevig zijn. Vragen over onderwerpen die net veranderd zijn worden in principe niet gesteld. Als het onderwerp wel aan bod komt, bijvoorbeeld doordat de verandering op een tijdstip plaatsvond waarop het examen niet meer op verantwoorde wijze aangepast kon worden, dan krijgen de examenkandidaten – indien nodig – aanwijzingen zodat zij geen hinder hebben van de wijziging.“