Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor een verplicht lerarenregister. Op verzoek van de PvdA wordt de invoering met één jaar uitgesteld. Vanaf augustus 2018 kunnen bevoegde leraren zich inschrijven in het beroepsregister. Vanaf augustus 2019 houden alle leraren hun professionaliseringsactiviteiten bij.

Na vier jaar (2023) wordt gecontroleerd of een leraar voldoende aan bekwaamheidsonderhoud heeft gedaan, volgens de criteria die de beroepsgroep van leraren zelf heeft opgesteld. Leraren die hun bekwaamheidsonderhoud onvoldoende hebben aangetoond, krijgen een aantekening. Deze heeft op dat moment nog geen consequenties.

Nog eens vier jaar later (2027) is het beroepsregister volledig van kracht. Leraren die dan niet aan de criteria voldoen, mogen niet meer voor de klas staan tot het moment dat ze weer aan de herregistratiecriteria voldoen. Werkgevers moeten leraren in staat stellen hieraan te werken.

In M&P heeft oud-bestuurslid Tom Stroobach op persoonlijke titel een artikel geschreven over het Lerarenregister.