De afgelopen tijd is er door ministeries, scholen en diverse maatschappelijke organisaties veel werk verricht om het onderwijs te verbinden met maatschappelijke diensttijd (MDT). Lees hier en hier meer over MDT.

Leerlingen laten meedoen aan Maatschappelijke diensttijd-projecten kan helpen bij het tegengaan van schooluitval, als stage of als studie- of loopbaanoriëntatie. Daarnaast kan het bijdragen aan het burgerschapsonderwijs op uw school. Nu is de tijd daar om de kansen en mogelijkheden concreet in de onderwijspraktijk verder te brengen. Het programma MDT wil dit graag samen met docenten doen.

Daarom wordt er eind maart en sessie georganiseerd met enthousiaste scholen, het OCW, VO-raad en de MBO-raad. Doel van de sessie is om meer eigenaarschap en draagvlak te krijgen voor MDT. Geïnteresseerd en wil je meedenken? Neem dan even per e-mail contact op met bestuurslid Ahmet Dikbaş.