De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin geconstateerd wordt dat er zorgen bestaan over de positie van maatschappijleer en waarin de Kamer de regering vraagt voorstellen te doen voor een versterking van het onderdeel burgerschapsvorming in het onderwijs. De tekst van de motie luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat burgerschapsvorming in het onderwijs van groot belang is en dat die onder meer tot uiting komt in het vak maatschappijleer;

constaterende, dat er zorgen bestaan over de status van het vak maatschappijleer, onder andere door het kleine aantal lesuren en het mogelijk verdwijnen van het schoolexamen voor maatschappijleer;

verzoekt de regering voorstellen te doen voor een versterking van het onderdeel burgerschapsvorming in het onderwijs, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman, Jasper van Dijk, Smits, Van der Ham

De leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PVV stemden voor de motie. Zie ook het bericht op de website van de SP.