De NVLM heeft een nieuwe notitie geschreven die de basis kan vormen voor nader overleg tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de MBO Raad en de NVLM over de toekomst van de burgerschapscompetenties in het MBO. Met deze notitie herziening Brondocument wil de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer een poging doen de verschillende visies op Leren, Loopbaan en Burgerschap dichterbij elkaar te brengen. De notitie is verzonden aan staatssecretaris Van Bijsterveldt en MBO Raad-voorzitter Van Zijl.