De Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) is opgericht op 19 september 1970. Het huidige NVLM-bestuur wil het veertigjarig jubileum niet zo maar voorbij laten gaan. Vandaar dat leden in december een boekje cadeau krijgen met 40 bijdragen van leerlingen, leraren, politici en anderen die in welke hoedanigheid dan ook betrokken zijn of waren bij het vak maatschappijleer. Wij zullen het boekje tijdens een feestelijke maatschappijleerlunch op 14 december aanbieden aan de voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Gerdi Verbeet.