De Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) zet zich in voor de kwaliteit en positie van Maatschappijleer, Maatschappijkunde, Maatschappijwetenschappen en Burgerschap. Deze vakken worden gegeven in het VMBO, HAVO, VWO en MBO.

Doelstellingen NVLM

De doelstellingen van de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer zijn:

  1. De NVLM bevordert de kwaliteit van het maatschappijleeronderwijs.
  2. De NVLM behartigt de belangen van docenten maatschappijleer.
  3. De NVLM informeert haar leden over de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied.

Kwaliteitsbevordering

Voor het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs in de vakken maatschappijleer, maatschappijkunde en maatschappijwetenschappen organiseert de NVLM de examenbesprekingen en de Docentendag Maatschappijleer (dat laatste in samenwerking met ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat). Ook voor docenten burgerschap (mbo) is er een ruim aanbod op de Docentendag. De vakvereniging reikt op de landelijke lio-dag stimuleringsprijzen uit voor de beste lessenserie en het beste praktijkonderzoek van studenten van de lerarenopleidingen maatschappijleer. Daarnaast draagt de NVLM deelnemers voor aan commissies die zich bezighouden met de ontwikkeling van het vak.

Belangenbehartiging

Om de belangen maatschappijleer, maatschappijkunde, burgerschap  en maatschappijwetenschappen te behartigen onderhoudt de NVLM contacten met de belangrijkste spelers in het onderwijsveld, zoals het Ministerie van OCW, de Onderwijsinspectie, CvTE, Cito, Platform VVVO, parlementsleden, de Nederlandse Sociologen Vereniging (NSV) en de Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek (NKWP).

Informatievoorziening

Om haar leden te informeren verstuurt de NVLM ongeveer tien keer per jaar een e-mailnieuwsbrief met daarin belangrijk nieuws en andere interessante zaken voor docenten burgerschap, maatschappijleer, maatschappijkunde en maatschappijwetenschappen.

Lees meer over de activeiten  of word lid.