Het NVLM-bestuur organiseert verschillende activiteiten voor docenten maatschappijleer, maatschappijwetenschappen, maatschappijkunde en burgerschap:

  1. Op de jaarlijkse Docentendag Maatschappijleer kunnen docenten zich op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen in het vak.
  2. Na de examens in vmbo, havo en vwo worden examenbesprekingen georganiseerd.
  3. Burgerschapswedstrijd voor mbo-studenten.
  4. Via de profielwerkstukwedstrijd dagen wij leerlingen met het vak maatschappijwetenschappen uit om geweldige vakprestaties neer te zetten en zich verder te verdiepen in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.
  5. Op de landelijke lio-dag maatschappijleer reikt de NVLM in vier categorieën de NVLM-prijs uit.