Winnaars van de prijzen van de beste onderzoeken en lessenseries van leraren in opleiding (LIO’s)

Good practices 2020: winnaars LIO-prijzen
Eerstegraads lessenserie: Spot de Rapparadigm
Student: Roderick Burger, UvA

Eerstegraads Prakijkonderzoek: Leren denken met concepten uit het maatschappijwetenschappenprogramma
Student: Christiaan van Kesteren, Fontys Hogeschool Tiburg

Tweedegraads praktijkonderzoek: Welke overwegingen gebruiken kinderen en jongeren bij alledaagse morele vraagstukken?
Student: Peter Buddenberg, Hogeschool van Amsterdam
(N.B. Het denkkader voor de cases in het verslag komen grotendeels uit de methodiek van Seneca. Deze overname blijkt ook uit de bronvermelding, maar wordt niet expliciet benoemd in het verslag.)

Good practices 2019

Op de lio-dag maatschappijleer/maatschappijwetenschappen op 25 maart 2019 is de NVLM-prijs voor beste lessenserie / beste praktijkonderzoek 2019 uitgereikt.

Winnaars:

Eerstegraads Praktijkonderzoek
Sociale wetenschappen in het voortgezet onderwijs: van ‘knowing’ naar ‘doing. Een beschrijvend onderzoek naar multicausaal redeneren bij de werkvorm mysterie
Studenten: Jinke Akkerman & Eva Roos – Radboud Universiteit, Nijmegen

Eerstegraads lessenserie
Het laat je toch een beetje anders denken
Studenten: Niek Manders, Robert van Rossum & Frouke de Wijs – Radboud Universiteit Nijmegen

Tweedegraads onderzoek
Cultureel vaardig in 7 lessen! Een didactisch onderzoek over het aanleren van culturele vaardigheden op het MBO tijdens lessen Burgerschap
Student: Jannemijn Baars – NHL Stenden Hogeschool

Juryrapporten Eerstegraads en Tweedegraads

Good practices 2018

Op de lio-dag maatschappijleer/maatschappijwetenschappen op 26 maart 2018 in Nijmegen is de NVLM-prijs voor beste lessenserie / beste praktijkonderzoek 2018 uitgereikt.

De winnaars zijn:

  • Eerstegraads praktijkonderzoek: Johan Paul (FLOT), “Aanleren van de concept-context benadering
  • Eerstegraads lessenserie: Clint Claessen (UvA), “Kiesstelsels vergelijken”
  • Tweedegraads onderzoek : Martijn Peters (HvA), “Populisme”

De prijswinnende producten kunt u vinden op http://www.expertisecentrum-maatschappijleer.nl/good-practices/

Good practices 2017

Op de jaarlijkse lio-dag van 27 maart heeft de NVLM de lio-prijzen uitgereikt aan:

De originaliteitsprijs ging naar Nancy Boswerger (UvT) voor haar leeronderzoek met de titel: Thuis op school. Gevoelens van ‘home’ bij leerlingen van 3 en 4 havo”.

Vakdidactici van de verschillende opleidingen nomineren lessenseries en onderzoeken van hun studenten. Hierbij letten zij op de volgende criteria.

Voor de lessenserie:
– Originaliteit
– Toepasbaarheid in de les
– Past binnen het vak maatschappijleer
– Inhoudelijke onderbouwing
– De lessenserie dekt een of meerdere eindtermen van het onderwijstype waar het voor gemaakt is.

Voor het praktijkonderzoek:
– Goede onderzoeksvraag / deelvragen
– Concrete uitwerking
– Goede bijdrage aan maatschappijleer-onderwijs

Good practices 2016

De prijswinnende producten kunt u vinden in de vakdidactische kennisbank op de website van het Landelijk Expertisecentrum Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen (LEMM).

Een directe link naar de beste lessenserie van 2016 vindt u hier.
Een directe link naar het beste onderzoek van 2016 vindt u hier.