Profielwerkstukkenwedstrijd NVLM

De NVLM organiseert al enige tijd  voor Havo en Vwo leerlingen die met een maatschappijwetenschappelijk onderwerk een profielwerkstuk hebben geschreven.  Leerlingen krijgen een mooie prijs als hun profielwerkstuk van bijzondere kwaliteit is. Leest u de juryrapporten hieronder maar eens. Ieder jaar geeft de NVLM de prijsuitreiking feestelijk vorm, waarbij een prominente politicus de prijs uitreikt. Er is een onafhankelijke jury die de stukken beoordeelt.

Profielwerkstukwedstrijd 2022

De eervolle vermelding 2022

Leerling: Zara Nijzink-Laurie
Begeleidend docent: Henri van Nispen
Titel: What schoolgirls think of the menstrual cup [download]
Inhoud: De menstruatiecup is een alternatief voor maandverband of tampons. Zara heeft onderzocht of dit ge-bruikt wordt, zowel in Nederland als in Zuid-Afrika, en hoe dat gewaardeerd wordt door de gebruikers.

Uit het juryrapport: Complimenten voor de onderzoeksopzet, die is universiteitswaardig. En geheel in het Engels. Het gebruikmaken van het specifieke perspectief van maatschappijleer en maatschappelijk wetenschappen (dus de sociaal-wetenschappelijke blik) zou met het oog op het huidige examenprogramma sterker naar voren kunnen komen. Daarom wel een zeer verdiende vermelding, maar geen eerste prijs.

Eerste prijs Vwo 2022

Leerling: Maria Daniljan
Begeleidend docent: Annet van der Zandt
Titel: Parasociale relaties en het tienerbrein [download]
Inhoud: parasociale relaties zijn eenzijdige relaties die mensen met mensen aangaan die zo nooit echt zullen ken-nen, denk aan mediapersoonlijkheden (b.v. een popartiest). Mari onderzocht zowel kwalitatief als kwantitatief welke effecten deze relaties hebben en kwam tot de genuanceerde conclusie dat die effecten negatief kunnen zijn (negatieve zelfperceptie, agressiviteit), naast enkele positieve effecten.

Uit het juryrapport: Een superknap werkstuk, echt maatschappijwetenschappen in opzet en structuur, dus vanuit een duidelijke sociaal-wetenschappelijke invalshoek.

Eerste prijs Havo 2022

Leerling: Vera Vroegindeweij en Bente Kik
Begeleidend docent: Annet van der Zandt
Titel: Verschillen in jeugdculturen in de jaren 60 en de huidige tijd [download]
Inhoud: Een onderzoek over de verschillen tussen jeugdculturen in de jaren 60 en de huidige tijd tussen Goeree-Overflakkee en Rotterdam.

Uit het juryrapport: Een echt werkstuk maatschappijwetenschappen dat uitstekend past bij het eindexamenpro-gramma. Dit bleek voor veel inzendingen moeilijk, maar deze inzending is daar zeker in geslaagd.

Winnaars 2021

Vwo
Titel:  De leeftijd van Eenzaamheid (officieel)
Leerlingen: Elf van Dijk & Ilse Hoogveld

Havo
Titel: Het lerarentekort
Leerling: Eva Duisterwinkel

Juryrapport profielwerkstukprijs maatschappijwetenschappen 2021

Verslag uitreiking Profielwerkstukprijs 2020

Afgelopen jaar was een bijzonder jaar bij de profielwerkstukwedstrijd van de NVLM. Vanuit de havo hadden we 6 inzendingen en vanuit het vwo maar liefst 25 inzendingen. We hopen volgend schooljaar de aantallen te verdubbelen. Dus stuur de topstukken volgend schooljaar allemaal in!

De kwaliteit van de inzendingen was hoog en uiteindelijk waren er drie winnaars. Een havo leerling en twee vwo leerlingen. In onderstaande juryrapporten kunnen jullie de overwegingen van onze geweldige jury lezen. Zij hebben zich in de profielwerkstukken verdiept en online over vergaderd.

Bijzonder was de huldiging van de winnaars in corona-tijd. Na overleg met dhr. Bisschop (Tweede kamerlid van de SGP) en Marcel Mooijman (voorzitter NVLM) werd het een online video-chat. Deze is als erg apart en leuk ervaren. De leerlingen mogen in ieder geval zodra het binnenhof weer opengaat, als nog op bezoek bij Dhr. Bisschop. Naast deze video-meeting hebben de winnaars een tablet en oorkonde ontvangen per post. De prijs werd mogelijk gemaakt door: Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Leiden en Iclon, Universiteit Utrecht en Fontys Lerarenopleiding Tilburg! Heel veel dank hiervoor.

Winnaars 2020
Vwo
Titel: Wat een geluk, prestatiedruk
Leerlingen: Anne Hopmans & Judith de Groot
Juryrapport Anne en Judith

Havo
Titel: Tolerantie, waar leggen wij de grens?
Leerling: Maria Daniljan
Juryrapport

Verslag uitreiking Profielwerkstukprijs 2019

Op donderdag 13 juni 2019 was het zover, na de uitslag van tijdvak 1 van de Centrale Examens was het nogmaals feest: de uitreiking van de Profielwerkstukwedstrijd Maatschappijwetenschappen. Niels Sonneveld (winnaar havo) en Pepijn Op de Beek (winnaar vwo) werden in het hart van onze democratie in het zonnetje gezet. Rudmer Heerema van de VVD reikte in de fractiekamer van de VVD in de Tweede Kamer de prijs uit aan beide heren. Waarna een uniek kijkje achter de schermen van de Tweede Kamer volgde. Van de oude zaal, naar de nieuwe zaal waar -door een schorsing van de vergadering- het mogelijk was om de achterkamertjes van de plenaire zaal te bezoeken. Uniek waren ook de ingelijste ondertekende abdicatiepapieren in de trappengang. Een bezoek aan de handelingenkamer, -‘een ware snoepkamer voor historici’- kon uiteraard niet uitblijven. De uitreiking werd afgesloten op het plein met een hapje en een drankje waar kon worden teruggeblikt en het cadeau kon worden onthuld. Al met al was het weer een geslaagde dag!

Winnaars 2019
In 2019 heeft de deskundige jury de volgende profielwerkstukken als beste beoordeeld:

Havo

Titel: De psychologie achter kindertekeningen
Leerling: Niels Sonneveld
Docent: Mw. Koch
School: ISW Hoogeland

De jury is enthousiast over de gestructureerde aanpak van Niels. Daarnaast gaat hij gaat niet uit van één bron, maar gebruikt hij meerdere goede bronnen. In het werkstuk is er ook aandacht voor enkele kernconcepten van maatschappijwetenschappen: vorming, identiteit en socialisatie. In de motivatie bij inzending van het werkstuk sprak zijn docente Joyce Koch haar waardering uit voor zijn autonomie tijdens het maken van het werkstuk.

Vwo

Titel: Klimaat in de krant
Leerling: Pepijn Op de Beek
Docent: Dhr. Sonneveld
School: Stedelijk Gymnasium Nijmegen

Een discoursonderzoek naar de representatie van klimaatverandering in De Telegraaf en De Volkskrant. Volgens de jury heeft dit werkstuk bijna alle kenmerken van volwaardig sociaalwetenschappelijk onderzoek. De jury looft Pepijn voor de keuze en onderbouwing van de kranten en de artikelen. Dit is zeer zorgvuldig uitgewerkt. Hij maakt duidelijke en beredeneerde keuzes. Goede reflectie op de voordelen en beperkingen op het eigen onderzoek. De jury gaf Pepijn mee dat hij in zijn onderzoek nog duidelijker had kunnen maken waarom hij voor de discourseanalyse had gekozen en niet voor een, voor MAW meer voor de hand liggende, frameanalyse en/of een koppeling aan paradigma’s van MAW. Overigens
waarderen ze het dat hij daarin een afwijkende keuze heeft gemaakt. Het is een zeer compleet en volwaardig profielwerkstuk geworden. Een duidelijke winnaar!

Verslag uitreiking Profielwerkstukprijs 2018

Op donderdag 14 juni werden de winnaars van de Profielwerkstukwedstrijd maatschappijwetenschappen in het zonnetje gezet. Voor de uitreiking reisden ze allemaal af naar politiek Den Haag. Lisa Westerveld van GroenLinks ontving de winnaars in de Aletta Jacobszaal (een commissiezaal in de Tweede Kamer) en sprak ze toe. Daarna konden de leerlingen met haar van gedachten wisselen over de maatschappelijke dienstplicht. Kort na de uitreiking had het Kamerlid hier namelijk een vergadering over en ze wilde graag weten wat de leerlingen hiervan vonden. Vervolgens werden winnaars en andere genodigden rondgeleid door de Tweede Kamer met als afsluiting een bezoek aan de Ridderzaal. Na alle indrukken werd de dag feestelijk afgesloten met een borrel op het plein alwaar iedereen met enthousiasme kon terugkijken op een geweldige uitreiking.

Winnaars 2018

In 2018 heeft de deskundige jury de volgende profielwerkstukken als best beoordeeld:

Havo

Titel: Orgaandonatie: Welke aanpassingen in het Nederlandse donorbeleid zouden kunnen leiden tot een hoger percentage orgaandonoren in vergelijking met landen in Europa waar dit percentage hoog is?
Leerlingen: Esmee Hamberg en Esther Schaak
Docent: Mw. Borst
School: Greijdanus Hardenberg

Jurycommentaar:
Een maatschappelijk relevant onderwerp met nuttige onderzoeksresultaten waar de overheid wellicht nog wat aan heeft. Zeer goed geschreven profielwerkstuk waarin de leerlingen gebruik hebben gemaakt van een gedegen systematische aanpak vanuit de vergelijkende invalshoek. Dit werkstuk stak er met kop en schouders bovenuit.
De jury merkt op dat de maatschappelijke relevantie nog iets meer belicht had kunnen worden.

Vwo

Titel: Circular Cell: Maatschappelijke barrières van de circulaire economie
Een interventie-onderzoek naar duurzaam consumeren
Leerlingen: Ajuna Soerjadi en Joske Wein
Docent: Dhr. Hoendervanger
School: Stedelijk Gymnasium Nijmegen

Jurycommentaar:
Over het algemeen is het een indrukwekkend profielwerkstuk over een zeer relevant maatschappelijk vraagstuk. Het is een sterk opgezet sociaalwetenschappelijk experiment. Het aantal respondenten is indrukwekkend. De onderzoekscyclus wordt voorbeeldig doorlopen. De statistische analyses overstijgen het niveau van vwo-6. Wellicht zijn de leerlingen in de presentatie van deze analyses zelfs wat doorgeschoten, waardoor dit soms ten koste gaat van de leesbaarheid. Er had nog een explicietere link met de kernconcepten maatschappijwetenschappen gelegd kunnen worden. Daarnaast geeft de jury complimenten voor de website, dit is een waardevolle aanvulling.

Hieronder vindt u voorbeelden van voorgaande winnaars

Winnaars 2017

In 2017 heeft de deskundige jury de volgende profielwerkstukken als best beoordeeld:

Havo

Titel: Groepsdruk onder adolescenten
Leerlingen: Rosa-Milly Mugabe en Marit de Vries
Docent: Dhr. Bovendeur
School: Greijdanus Hardenberg

De jury is enthousiast over de onderzoeksaanpak. De gepresenteerde theorie wordt tijdens het experiment goed getest. Wel merkt men op dat er meer terughoudendheid had gemogen bij de representativiteit van de uitkomsten.

Vwo

Titel: Kwajongens en prinsesjes – Invloed van seksetypering bij wangedrag in de klas
Leerlingen: Merel van Bemmel en Nynke de Nie
Docent: Dhr. Sira
School: Emmauscollege Rotterdam

De jury looft de leerlingen met de keuze voor het originele onderwerp. De onderzoeksaanpak is vernieuwend. De leerlingen hebben gepoogd zelfstandig empirisch onderzoek uit te voeren: een experiment en interviews. Het experiment getuigt van creativiteit. De uitkomsten (en adviezen) van het profielwerkstuk  zijn ook bruikbaar voor alle docenten.

Onderaan deze pagina kunt u een aantal voorbeeldwerkstukken downloaden.

Winnaars 2016

Het winnende vwo-werkstuk:

  • Think out of the Box. Vooroordelen en sociale categorisatie.
    Door: Nilam Chotkan en Manon Michelotti. Geschreven onder begeleiding van dhr. mr M.A. Sira MA, Emmauscollege Rotterdam.De onderzoeksvraag:
    Hoe kunnen de vooroordelen onder de jongeren tussen 15 en 18 jaar jegens etnische minderheden in Nederland positief worden beïnvloed?

Het winnende havo-werkstuk:

 

Voorbeeldwerkstukken

Kwajongens en prinsesjes – Invloed van seksetypering bij wangedrag in de klas (vwo)
Groepsdruk onder adolescenten (havo)
Trial by Media. De invloed van de media op de rechterlijke macht in Nederland. (havo)
Think out of the Box. Vooroordelen en sociale categorisatie.(vwo)
Indoctrinatie als democratische deugd. Een filosofisch pleidooi voor politieke stellingname en het weigeren van neutraliteit binnen het onderwijs. (vwo)
Actie reactie: een onderzoek naar de reactie van jongeren van 12 tot 18 jaar op gewelddadige televisie (vwo)
Het conflict tussen Rusland en de Oekraïne. (havo)
Wie dit leest, krijgt 50 cent (vwo)
Obesitas (havo)
De Europese Grondwet. De redenen achter het ‘nee’ van Nederland (vwo)
De Verklaring Omtrent het Gedrag (vwo)
“Hoe heeft de hype rondom Project X in Haren kunnen ontstaan?” (havo)
Theorieën getoetst (vwo)
Deel 1: The Wire in Nederland? (havo)
Deel 2: Damsco – scenario (havo)