Maatschappijkunde (vmbo)  en Maatschappijwetenschappen (h/v) kennen een centraal examen. In het menu vindt u meer informatie over de examenbesprekingen die vlak na de examens worden georganiseerd. Wilt u weten welke onderwerpen /domeinen op de agenda staan voor het centraal examen? Ga dan naar: www.examenblad.nl. Op die website kunt u linksboven het jaartal kiezen waar u iets over wilt weten. Kies vervolgens voor:

1. het juiste schooltype
2. maatschappijvakken
3. maatschappijkunde of maatschappijwetenschappen

Op die pagina vindt u het juiste examenprogramma.

Vwo-leerlingen doen in 2020 net als havo-leerlingen examen op basis van het nieuwe examenprogramma. Alleen voor vwo-leerlingen die het afgelopen schooljaar gezakt zijn of die om een andere reden studievertraging hebben opgelopen, is er nog een bezemexamen op basis van het oude examenprogramma.

Examenbundel
Inmiddels zijn er voor zowel maatschappijkunde als maatschappijwetenschappen examenbundels verschenen. Deze kunt u bestellen via de onderstaande links:

Examenbundel maatschappijkunde vmbo

Examenbundel maatschappijwetenschappen havo

Examenbundel maatschappijwetenschappen vwo