Jaarlijks organiseert de NVLM de examenbesprekingen voor Maatschappijkunde (VMBO) en Maatschappijwetenschappen (HAVO/VWO). De besprekingen dragen bij aan een eerlijke en eenduidige correctie van de gemaakte examens. Als uit de examenbesprekingen naar voren komt dat het CvTE volgens de aanwezige docenten fouten heeft gemaakt in een examen of een antwoordmodel, dan laat het NVLM-bestuur dit zo snel mogelijk weten aan het CvTE.

Data en verslagen examenbesprekingen 2022

Tijdvak 2

Vmbo Maatschappijkunde: dinsdag 21 juni. Verslag bespreking

Vwo Maatschappijwetenschappen: dinsdag 21 juni. Verslag bespreking, de reactie van het CvTE en de lokatie van de aanvulling op het correctievoorschrift.

Havo Maatschappijwetenschappen: donderdag 23 juni. Verslag bespreking, de reactie van het CvTE, en de lokatie van de aanvulling op het correctievoorschrift.

Tijdvak 1

Havo Maatschappijwetenschappen: dinsdag 24 mei. Verslag bespreking, de reactie van het CvTE en de lokatie van de aanvulling op het correctievoorschrift

Vmbo Maatschappijkunde: maandag 30 mei. Verslag bespreking, en de reactie van het CvTE.

Vwo Maatschappijwetenschappen: maandag 30 mei. Verslag bespreking, en de reactie van het CvTE.

Data en verslagen examenbesprekingen 2021

Tijdvak 1

Vwo Maatschappijwetenschappen: dinsdag 25 mei. Verslag bespreking, de reactie van het CvTE en de lokatie van de aanvulling op het correctievoorschrift.

Vmbo GT Maatschappijkunde: dinsdag 25 mei. Verslag bespreking, de reactie van het CvTE en de lokatie van de aanvullingen op het correctievoorschrift.

Havo Maatschappijwetenschappen: woensdag 2 juni. Verslag bespreking, de reactie van het CvTE en de lokatie van de aanvulling op het correctievoorschrift.

Tijdvak 2

Vmbo GT Maatschappijkunde: maandag 21 juni. Verslag bespreking, de reactie van het CvTE en de lokatie van de aanvulling op het correctievoorschrift.

Vwo Maatschappijwetenschappen: maandag 21 juni. Verslag bespreking, en de reactie van het CvTE

Havo Maatschappijwetenschappen: donderdag 24 juni. Verslag en reactie CvTE (onderaan het document).

Archief verslagen examenbesprekingen

2020

In 2020 hebben er geen eindexamenbesprekingen plaatsgevonden wegens het niet doorgaan van de CSE’s door Corona

2019

Verslag examenbespreking havo (& reactie CvTE)
Er is geen examenbespreking geweest van het havo-bezemexamen.

Verslag examenbespreking vwo regulier (& reactie CvTE)
Verslag examenbespreking vwo pilot

Verslag examenbesprekingen vmbo (& reactie CvTE)

2018

Verslag examenbespreking vwo regulier (& reactie CvTE)
Verslag examenbespreking vwo pilot

Verslag examenbespreking havo (& reactie CvTE)
Verslag examenbespreking havo pilot

Verslag examenbesprekingen vmbo (& reactie CvTE)

2017

Verslag examebespreking vwo regulier (& reactie CvTE)
Verslag examenbespreking vwo pilot

Verslag examenbespreking havo regulier
Verslag examenbespreking havo pilot (& reactie CvTE)

Verslag examenbespreking vmbo

2016

Verslag examenbespreking vwo pilot (& reactie CvTE)
Verslag examenbespreking vwo regulier (& reactie CvTE)

Verslag examenbespreking havo pilot
Verslag examenbespreking havo regulier

Verslag examenbespreking vmbo