Examenbesprekingen

Jaarlijks organiseert de NVLM de examenbesprekingen voor Maatschappijkunde (VMBO) en Maatschappijwetenschappen (HAVO/VWO). De besprekingen dragen bij aan een eerlijke en eenduidige correctie van de gemaakte examens. Als uit de examenbesprekingen naar voren komt dat het CvTE volgens de aanwezige docenten fouten heeft gemaakt in een examen of een antwoordmodel, dan laat het NVLM-bestuur dit zo snel mogelijk weten aan het CvTE.

Data examenbesprekingen 2021

Ook dit schooljaar organiseert de NVLM weer de examenbesprekingen voor maatschappijkunde (Vmbo) en maatschappijwetenschappen (Havo en Vwo). Omdat leerlingen dit jaar hun examen mogen spreiden over twee tijdvakken, zullen voor de examens van beide tijdvakken digitale examenbesprekingen worden georganiseerd. Alle besprekingen beginnen om 16.30 uur en eindigen om 18.00 uur, op de volgende data:

Vmbo GT Maatschappijkunde: tijdvak 1: dinsdag 25 mei. tijdvak 2: maandag 21 juni.
Havo Maatschappijwetenschappen: tijdvak 1: woensdag 2 juni. tijdvak 2: donderdag 24 juni.
Vwo Maatschappijwetenschappen: tijdvak 1: dinsdag 25 mei. tijdvak 2: maandag 21 juni.

Verslag examenbesprekingen 2019

Havo 2019: het verslag van de besprekingen op 23 mei vindt u hier.
De reactie van het CvTE op de vragen aan CvTE naar aanleiding van de examenbespreking havo vindt u hier.

VWO 2019 REGULIER: het verslag van de besprekingen op 27 mei vindt u nu achter de juiste link.

Reactie van het CvTE op vragen in het NVLM-verslag van de examenbespreking vwo vindt u hier

VWO 2019 PILOT: het verslag van de bespreking op 27 mei vindt u hier.

VMBOgl/tl: het verslag van de examenbespreking maatschappijkunde vindt u hier.

Reactie van het CvTE op vragen in het NVLM-verslag van de examenbespreking vmbo -gl/tl vindt u hier

Het NVLM-bestuur bedankt de voorzitters en notulisten voor hun inzet en de docenten die bij de besprekingen aanwezig waren voor hun input.

Er is geen examenbespreking geweest van het havo-bezemexamen.

Archief verslagen examenbesprekingen

2018

Hieronder staan de verslagen van alle examenbesprekingen uit 2018. Een bepaald verslag voor u niet zichtbaar? Refresh dan uw browser cache (F5)

Verslag examenbespreking vwo regulier (& reactie CvTE)

Verslag examenbespreking vwo pilot

Verslag examenbesprekingen vmbo (& reactie CvTE)

Verslag examenbespreking havo pilot

Verslag examenbespreking havo (& reactie CvTE)

2017

Verslag examenbespreking vwo pilot
Verslag examenbespreking havo pilot (& reactie CvTE)
Verslag examebespreking vwo regulier (& reactie CvTE)
Verslag examenbespreking havo regulier
Verslag examenbespreking vmbo

2016

Verslag examenbespreking vmbo
Verslag examenbespreking vwo pilot (& reactie CvTE)
Verslag examenbespreking vwo regulier (& reactie CvTE)
Verslag examenbespreking havo pilot
Verslag examenbespreking havo regulier

Archief verslagen examenbesprekingen voor 2016
(alleen pilot-examens)

2015

Verslag examenbespreking vwo pilot

Verslag examenbespreking havo pilot

2014

Verslag examenbespreking vwo pilot

Verslag examenbespreking havo pilot

2013
Verslag examenbespreking havo pilot