Er wordt een lerarenregister ingevoerd waarin iedere leraar die onderwijs geeft op basis van een relevant hoger onderwijs-getuigschrift (bewijs van bevoegdheid) zich moet registreren. Op 21 februari 2017 stemde de Eerste Kamer met een ruime meerderheid in met het wetsvoorstel tot een verplicht lerarenregister.

Waar is het proces nu?

Sinds 1 augustus 2017 is de Wet Beroep Leraar en Lerarenregister van kracht en wordt bepaald hoe het nieuwe register eruit gaat zien. Dit traject duurt één jaar.

Vanaf 1 augustus 2018 zijn alle bevoegde leraren volgens de wet verplicht zich in het nieuwe lerarenregister te registreren.

In augustus 2019 staan alle bevoegde leraren geregistreerd en start de eerste periode van vier jaar tot aan herregistratie in 2023.

In 2023 wordt gecontroleerd of een leraar voldoende aan bekwaamheidsonderhoud heeft gedaan, volgens de criteria die de beroepsgroep van leraren zelf heeft opgesteld. Leraren die hun bekwaamheidsonderhoud onvoldoende hebben aangetoond, krijgen een aantekening. Deze heeft op dat moment nog geen consequenties.

In 2027 is het beroepsregister volledig van kracht. Leraren die dan niet aan de criteria voldoen, mogen niet meer voor de klas staan tot het moment dat ze weer aan de herregistratiecriteria voldoen. Werkgevers moeten leraren in staat stellen hieraan te werken.

Herregistratie

Om voor herregistratie in aanmerking te komen moet deze leraar elke vier jaar aantonen dat hij zijn bekwaamheid heeft onderhouden. Lukt dat niet, dan mag hij geen onderwijs meer geven tot hij alsnog aan deze criteria voldoet. In een registervoorportaal worden de leraren geregistreerd die (nog) niet aan de bevoegdheidseisen voldoen.

Onderstaande verdiepende sessies zijn voor het meedenken over en meewerken aan de herregistratiecriteria en valideringsregels. Een sessie duurt circa twee uur en er wordt gezorgd voor broodjes. Op http://registerleraar.onderwijscooperatie.nl/register/meedenksessies/ kunt u zich aanmelden voor één van de verdiepende meedenksessies in september, oktober of november. Ook vindt u daar de precieze locaties.

 • maandag 18 september, Heerlen, van 18 tot 20 uur
 • donderdag 21 september, Doetinchem, van 16 tot 19 uur
 • maandag 25 september, Zwolle, van 18 tot 20:30 uur
 • woensdag 27 september, Utrecht, van 18 tot 20:30 uur
 • maandag 2 oktober, Eindhoven, van 18 tot 20 uur
 • woensdag 4 oktober, Amsterdam, van 18 tot 20:30 uur
 • dinsdag 10 oktober, Leeuwarden, van 18 tot 20 uur
 • donderdag 12 oktober, Rotterdam, van 18 tot 20:30 uur
 • dinsdag 31 oktober, Goes, van 18 tot 20:30 uur
 • woensdag 1 november, Assen, van 18 tot 20 uur
 • dinsdag 7 november, Arnhem, van 18 tot 20:30 uur

In M&P heeft oud-bestuurslid Tom Stroobach op persoonlijke titel een artikel geschreven over het Lerarenregister.

Meer informatie vindt u op https://www.registerleraar.nl/.