Maatschappijleer
Maatschappijleer is een verplicht vak in het zogenaamde gemeenschappelijke deel. Dit houdt in dat alle leerlingen maatschappijleer krijgen. Dit geldt voor alle leerwegen: voor de theoretische leerweg, de gemengde leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg.

Het programma van maatschappijleer kunt u vinden op www.examenblad.nl.

Maatschappijkunde
Sinds 2016 heet maatschappijleer 2 in het vmbo maatschappijkunde. Vanaf juni 2018 heeft een syllabuscommissie gewerkt aan het vernieuwen van de syllabus voor de centrale examens maatschappijkunde. Het werk van deze syllabuscommissie heeft geresulteerd in de conceptsyllabus maatschappijkunde vmbo 2022.

U kunt via onderstaande link tot en met zondag 26 januari 2020 meedoen aan de digitale veldraadpleging over deze conceptsyllabus: aanmelden voor de veldraadpleging maatschappijkunde vmbo. 

Maatschappijkunde bouwt voort op het programma van maatschappijleer en is een profielkeuzevak bij Zorg & Welzijn. De NVLM zou graag zien dat het vak in meer profielen een profielkeuzevak wordt.

In Maatschappij & Politiek gaf  Jefta Bego, bestuurslid van de NVLM, meer uitleg over de relevante veranderingen in het vmbo: de nieuwe profielstructuur en de plek van maatschappijleer en maatschappijkunde in deze structuur.

Examenbundel
Er is ook een examenbundel voor maatschappijkunde 2019-2020 (vmbo-gt) beschikbaar. Via deze link kunt u de bundel bestellen.

Posters examenvak
De NVLM heeft nieuwe posters gemaakt om maatschappijkunde onder de aandacht te brengen bij leerlingen. Deze zijn gratis voor NVLM-leden. Posters kunnen worden aangevraagd door een mail te sturen naar secretaris@nvlm.nl.