De NVLM heeft in samenwerking met de lerarenopleiding maatschappijleer van de Hogeschool Rotterdam een onderzoekje uitgevoerd onder 159 docenten maatschappijleer, maatschappijwetenschappen en burgerschapscompetenties. De enquêtes zijn voor het grootste deel afgenomen op de Docentendag maatschappijleer in februari. Dit gegeven heeft invloed op de onderzoeksresultaten. Het percentage scholen waarop het examenvak maatschappijleer 2 of maatschappijwetenschappen wordt gegeven is bijvoorbeeld hoger dan op basis van landelijke cijfers verwacht mag worden. Er kunnen dus kanttekeningen gemaakt worden bij de generaliseerbaarheid van deze onderzoeksgegevens. Toch willen wij u de resultaten niet onthouden, omdat ze wel enig inzicht bieden in de positie van ons vak in scholen.

Klik hier voor de resultaten: Onderzoek maatschappijleer