Henk Gilhuis en Jeroen van Dijk hebben in het kader van hun educatieve master maatschappijleer en maatschappijwetenschappen aan de Universiteit Utrecht een belangwekkend onderzoek gedaan naar de kansen en barrières voor het vak maatschappijwetenschappen in het VO. Middels een uitgebreide enquête en diepte interviews hebben zij deze kansen en barrières in kaart gebracht. In het rapport worden interessante conclusies getrokken en belangrijke aanbevelingen gedaan voor docenten die het vak willen invoeren.

Op middelbare scholen in Nederland  is maatschappijwetenschappen (MW) een
profielkeuzevak. MW wordt momenteel aangeboden op 40% van de havo scholen
en 30% van de vwo scholen. Bij de invoering van de vernieuwde tweede fase in
2007/2008 is het aantal leerlingen dat het vak volgt meer dan verdubbeld. Sindsdien
is er sprake van een (lichte) daling, zo heeft ons onderzoek uitgewezen. In 2016
wordt een nieuw curriculum voor dit vak ingevoerd. Dit zal het vak een nieuwe impuls
geven en kan voor scholen die nog geen MW aanbieden aanleiding zijn om de
invoering van het vak te overwegen. Voor ons was dit aanleiding om te onderzoeken
hoe dergelijke besluiten tot stand komen.

Op middelbare scholen in Nederland is maatschappijwetenschappen (MW) een profielkeuzevak. MW wordt momenteel aangeboden op 40% van de havo scholen en 30% van de vwo scholen. Bij de invoering van de vernieuwde tweede fase in 2007/2008 is het aantal leerlingen dat het vak volgt meer dan verdubbeld. Sindsdien is er sprake van een (lichte) daling. In 2016 wordt een nieuw curriculum voor dit vak ingevoerd. Dit zal het vak een nieuwe impuls geven en kan voor scholen die nog geen MW aanbieden aanleiding zijn om de invoering van het vak te overwegen. Dit was voor deze studenten aanleiding om te onderzoeken hoe dergelijke besluiten tot stand komen.

Klik hier om het volledige rapport te downloaden: Kansen en barrieres voor maatschappijwetenschappen in het VO definitief