Momenteel ontwikkelt een groep docenten en vakexperts een nieuw programma voor het vak maatschappijleer. De beginstappen zijn gezet; de vakvernieuwingscommissie komt binnenkort met uitgangspunten en een eerste opzet. Meer informatie kun je hier vinden.

Het bestuur van de NVLM is vertegenwoordigd in de zogeheten advieskring. Maar de NVLM is meer dan alleen het bestuur, de NVLM zijn onze leden. Jullie gaan als leraren maatschappijleer uiteindelijk aan de slag met de eindtermen die nu herzien worden. We zoeken daarom docenten vmbo, havo en vwo die met een kritische blik meekijken in een klankbordgroep van de NVLM. Die geeft feedback op de (tussen)producten van de vakvernieuwingscommissie. Zij werken hierin nauw samen met de bestuursleden van de NVLM in de advieskring.

De klankbordgroep volgt het proces van de vakvernieuwingscommissie op de voet. Over dat proces kun je hier meer lezen op de website van het SLO. De planning van de klankbordgroep ziet er ongeveer zo uit:

  1. Bijeenkomst over de karakteristieken van het vak
    (eind november/begin december 2022)
  2. Bijeenkomst over tussenproducten van de vakvernieuwingscommissie
    (april 2023)
  3. Slotbijeenkomst (juni 2023)

Tussendoor krijg je als lid van de klankbordgroep de tussenproducten om te lezen ter voorbereiding.
Bijeenkomsten zullen na schooltijd plaatsvinden in de omgeving van Utrecht CS. Deelnemende docenten krijgen een vrijwilligersvergoeding en reiskostenvergoeding.

Geïnteresseerd? Stuur dan vóór 21 oktober een mailtje met motivatie en een CV naar: klankbordgroep@nvlm.nl.
Bij het samenstellen van de klankbordgroep letten wij op een diverse samenstelling.