Certificaten voor excellente leerlingen

U kunt uw excellente leerlingen ook dit jaar weer belonen met een NVLM-certificaat voor een uitzonderlijke examenprestatie. Voor leerlingen die een 9,0 of hoger hebben gehaald voor het Centraal Schriftelijk Eindexamen maatschappijkunde of maatschappijwetenschappen kunt u een certificaat aanvragen middels dit formulier. Mocht u meerdere leerlingen hebben met een excellente prestatie, dan graag per leerling een formulier invullen.
Deadline voor het aanvragen van de certificaten is vrijdag 2 juli. Ook voor leerlingen die het examen in tijdvak 3 maken en een excellente prestatie leveren kunt u een certificaat aanvragen, deadline hiervoor is: donderdag 15 juli.

Verslagen examenbesprekingen

Zodra de verslagen van de examenbesprekingen beschikbaar zijn, worden ze gepubliceerd op onze Examenbespreking pagina.

Wraakporno, slachtofferrechten en een nieuw wetboek

Op donderdag 29 april verzorgt ProDemos een webinar voor vmbo-scholieren over het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Aan de hand van een casus over wraakporno en drie gastsprekers worden de verschillende aspecten van het wetboek besproken.

Wat: Webinar over het nieuwe Wetboek van Strafvordering met Rianne Letscher, Rosa Jansen, Sander Dekker en Esma Kaddouri (moderator ProDemos)
Voor wie: vmbo TL en GL scholieren uit de 3e en 4e klas
Wanneer: donderdag 29 april van 09:30 uur tot 10:30 uur
Hoe: Meld je als docent aan via de aanmeldpagina van ProDemos

Data examenbesprekingen 2021

De data voor de examenbesprekingen voor de centrale eindexamens maatschappijkunde en maatschappijwetenschappen zijn bekend. Ze staan gepubliceerd op onze ‘Examenbesprekingen‘ pagina.

Nieuw! Discussieforum voor de examens maatschappijkunde Vmbo BB en KB

Omdat de digitale maatschappijkunde Vmbo KB en BB examens flexibel worden afgenomen, is een centrale eindexamenbespreking moeilijk te organiseren. Omdat het wel heel erg belangrijk is dat docenten in overleg kunnen gaan over hun leerlingantwoorden heeft het CvtE een discussieforum ontwikkeld waar docenten terecht kunnen voor vragen over het examen en de antwoorden van hun leerlingen. Moderatoren voorzien deze vragen van antwoord.
Meer weten over aanmelding en hoe deel te nemen? Lees hier alles over het nieuwe discussieforum.

Bedankt Rob van den Boorn en Gerard Ruijs!

De vakdidactici Rob van den Boorn en Gerard Ruijs pensioneerden afgelopen halfjaar. Deze twee mannen, werkzaam bij andere onderwijsinstellingen, hebben (een deel van) van hun werkzame leven in het teken gesteld van maatschappijleeronderwijs. Natuurlijk met de nodige mijlpalen. Gerard verzamelde 150 handtekeningen van sociale wetenschappers als steunbetuiging voor de rol van maatschappijleer op de middelbare school. Dankzij Rob’s nauwkeurige en inhoudelijke eindreactie is er in 2019 een nieuw handboek vakdidactiek maatschappijleer op de markt gekomen. Een goed hulpmiddel voor de docenten maatschappijleeronderwijs en de (toekomstige) studenten van lerarenopleidingen.
Zowel Rob als Gerard willen het onderwijs voor leerlingen, studenten en docenten betekenisvol en activerend maken. Niet door het stampen van feitjes of het uit je hoofd leren van de namen van ministers, maar door onderwijs te ontwerpen dat uitdagend is voor leerlingen. Dit materiaal moet de leerlingen leren analyseren en kritisch te denken. Het draait bij beide heren om het onderscheid tussen fictie en feit, kijken voorbij de waan van de dag en de verwondering.

De NVLM bedankt beide heren! Mede dankzij hen worden leerlingen, studenten en collega’s geïnspireerd door ons mooie vak. Hopelijk blijven zij een rol betekenen voor de ontwikkeling hiervan. Meer lezen over de Gerard en Rob? In de meest recente M&P staat een interview met beide heren. Die kunt u hier lezen.

Maatschappelijke diensttijd

De afgelopen tijd is er door ministeries, scholen en diverse maatschappelijke organisaties veel werk verricht om het onderwijs te verbinden met maatschappelijke diensttijd (MDT). Lees hier en hier meer over MDT.

Leerlingen laten meedoen aan Maatschappelijke diensttijd-projecten kan helpen bij het tegengaan van schooluitval, als stage of als studie- of loopbaanoriëntatie. Daarnaast kan het bijdragen aan het burgerschapsonderwijs op uw school. Nu is de tijd daar om de kansen en mogelijkheden concreet in de onderwijspraktijk verder te brengen. Het programma MDT wil dit graag samen met docenten doen.

Daarom wordt er eind maart en sessie georganiseerd met enthousiaste scholen, het OCW, VO-raad en de MBO-raad. Doel van de sessie is om meer eigenaarschap en draagvlak te krijgen voor MDT. Geïnteresseerd en wil je meedenken? Neem dan even per e-mail contact op met bestuurslid Ahmet Dikbaş.

Zorgwekkende conclusies over burgerschap bij jongeren

De NVLM maakt zich grote zorgen over de uitkomsten van de tweede rapportage van Adolescentenpanel Democratische Kernwaarden en Schoolloopbanen (ADKS). Trouw berichtte vandaag over dit onderzoek in dit artikel: Voor veel jongeren is democratie een vaag begrip.

Een greep uit de conclusies over tweedeklassers:

 • Slechts 34% van de vmbo’ers vindt het belangrijk dat we in een democratie leven.
 • 45% van de vmbo-leerlingen heeft hier geen mening over.
 • Daartegenover staat dat 71% van de vwo-leerlingen het wel belangrijk vindt dat we in een democratie leven. Er is dus een grote mate van ongelijkheid wat betreft kennis over burgerschap.

Het ADKS is een meerjarig onderzoek waarbij duizenden Nederlandse leerlingen op tientallen scholen worden gevolgd om de ontwikkeling van democratische kernwaarden bij jongeren in kaart te brengen Het volledige rapport van het ADKS vind je hier.

De NVLM heeft al vaker gepleit voor een stevige positie van het vak maatschappijleer in de onderbouw. Momenteel wordt maatschappijleer slechts één schooljaar aangeboden. In de bovenbouw, en vaak slechts 1 uur in de week. Het moge duidelijk zijn dat dit niet voldoende is om burgerschapsdoelen te bereiken. Zoals ook het artikel in Trouw stelt: “Nederlandse kinderen krijgen minder les in burgerschap dan veel kinderen in het buitenland.”

Maatschappijleer is hét vak waar aan burgerschap wordt gewerkt. Daarom moet de positie van dit vak worden versterkt. Wij pleiten voor:

 • Maatschappijleer(inhouden) in de onderbouw
 • Maatschappijleer moet weer als volwaardig vak meetellen voor de overgang in de bovenbouw; het combinatiecijfer wordt afgeschaft.
 • Maatschappijwetenschappen op Havo en Vwo als verplicht profielvak in E&M en C&M en als keuzeprofielvak in N&T en N&G
 • Maatschappijkunde op het Vmbo als keuzevak in meer sectoren dan alleen Zorg & Welzijn

Democratisch burgerschap moet je leren en komt niet vanzelf, dat wordt eens te meer duidelijk uit het artikel in Trouw en het onderzoek van het ADKS.

Steun de NVLM en word lid!

Docenten gezocht om de examenleerlingen extra te ondersteunen!

Leerlingen in de bovenbouw van de middelbare school hebben door de beperkende Covid-maatregelen de afgelopen periode niet altijd goed (en volwaardig) onderwijs gekregen. De ene leerling wist zich prima te redden en heeft misschien wel meer geleerd, de andere leerling, soms zelfs in dezelfde klas, heeft door een andere aanpak, ondersteuning of complexere thuissituatie dit geheel anders ervaren en minder geleerd.
Om leerlingen in de bovenbouw de komende periode extra te ondersteunen heeft het Ministerie van OCW Kennisnet gevraagd om te komen tot een coherent (en compact) aanbod om leerlingen voor te bereiden op de komende centraal examens en/of schoolexamens. Dit gaat plaatsvinden middels webinars, het aanbieden van kwalitatief goede kennisclips en/of online uitleg, met als basis de examenprogramma’s met een afsluitend centraal examen voor alle vakken (vmbo TL/GL, havo en vwo). Tevens worden de centrale examens uit de afgelopen 5 jaar overzichtelijk gebundeld in één omgeving.
Om bovengenoemde opdracht goed te vervullen zijn is Kennisnet op zoek naar docenten en leermiddelenexperts die kunnen helpen bij een de volgende onderdelen:

 • Verzorgen van de vakinhoudelijke webinars of het eventueel ondersteunen en/of moderen van de webinars (zoals het beantwoorden van vragen van leerlingen)
 • Selecteren/verzamelen van de beschikbare uitleg/kennisclips per onderwerp/domein
 • Meedenken (of wellicht actief inbrengen) van de onderwerpen die nog niet te vinden zijn op het internet en de wijze waarop deze worden aan/ingevuld
 • Verzorgen van (digitale) uitleg van examenopgaven 2021 (richting tijdvak 2) per vak/niveau

Wil je mee helpen? Klik hier voor het formulier zodat je je aanbod door kan geven. Kennisnet neemt dan zo snel mogelijk contact met je op!

Docentenweek 2021: de terugblik

Elk jaar organiseren ProDemos en de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) de Docentendag Maatschappijleer. Zoals begrijpelijk werd het dit jaar door de maatregelen rondom Corona anders dan voorgaande jaren.

Docentenweek 2021
In 2021 organiseerden we een online Docentenweek Maatschappijleer. Je kon een ticket kopen waarmee je in de week van 1 t/m 5 februari 2021 lezingen en workshops kon volgen in een online omgeving. Na deze week kon je nog een week lang alles terugkijken.

Vanwege de coronamaatregelen hebben we dit jaar gekozen voor deze volledig online editie. We vinden het natuurlijk heel jammer jullie niet in persoon te zien, maar een online Docentenweek heeft ook zo zijn voordelen. Zo hoefde je deze keer niet te kiezen en je dus ook niet in te schrijven voor de programmaonderdelen. En je kon alle lezingen terugkijken. Ook bood het online karakter mogelijkheden met betrekking tot de programmering. Zo hadden we een lezing van Johan Sandahl over ‘social science education’ vanuit Stockholm, keken we achter de schermen bij Projekta in Suriname, en liet ambassadeur Bonnie Horbach vanuit Litouwen zien wat haar werk inhoudt. 

Programma

De openingslezing werd maandagavond 1 februari verzorgd door Beatrice de Graaf. Hoe ga je om met extreme uitspraken in de klas? De Graaf geeft je handvatten om hiermee aan de slag te gaan. Bekijk hier het overzicht van lezingen, workshops en virtuele excursies.

Behalve lezingen, workshops en excursies waren er ook ‘live’-momenten tijdens de Docentenweek. Waaronder een gemeenschappelijke opening, een pubquiz, Q&A’s en een plenaire afsluiting. Het was in deze bijzondere tijd een fijne en inspirerende week. Hopelijk zien we elkaar volgend jaar weer fysiek. Want het informeel kletsen over het vak, de borrels, het netwerken en het struinen langs de kraampjes hebben we dit jaar moeten missen. Maar hopelijk nemen we een aantal initiatieven van deze online Docentenweek ook mee naar de fysieke Docentendag 2022 (denk aan internationale lezingen).

We kijken er enorm naar uit om jullie volgend jaar weer fysiek en in goede gezondheid te zien op de Docentendag 2022.

De organisatie – NVLM en ProDemos

Pagina 2 van 16

Foto's in de header zijn gemaakt tijdens de NVLM docentendagen van 2019 - 2022 door Bart van Vliet.

Website van de NVLM&Powered by WordPress