Nu het eerste examen van het pilotprogramma maatschappijwetenschappen achter de rug is, werd het tijd voor een bredere uitwisseling van de eerste ervaringen met het pilotprogramma. Op 19 september wisselden de pilotdocenten van havo en vwo, de docenten die materiaal maken voor de pilot, de vaksectie van het College voor Examens en de constructiegroep van het CITO van gedachten over deze eerste ervaringen. De leden van de syllabuscommissie, een aantal vakdidactici en de voorzitter van de NVLM waren aanwezig om te horen wat die ervaringen zijn. In schooljaar 2013-2014 is een nadere finetuning van de pilot mogelijk en gewenst. De syllabuscommissie komt binnenkort weer bij elkaar om te bespreken op welke manier de ervaringen van docenten, auteurs en examenmakers kan worden meegenomen in die finetuning.