Een deel van de presentaties van de Docentendag vindt u op de site van ProDemos. Met dank aan de sprekers die hun presentaties beschikbaar hebben gesteld.