Op 17 februari kwam de Raad voor het openbaar bestuur met het advies ‘Vertrouwen op democratie’. Volgens de Raad is de kloof tussen de politiek en de samenleving onaanvaardbaar groot. Dat wordt – zo stelt de Raad – onder andere veroorzaakt doordat grote groepen te weinig kennis hebben over ons staatsbestel. Daarom is het volgens de Raad dringend nodig dat er in het reguliere onderwijs meer aandacht komt voor staatsinrichting en maatschappijleer.

U vindt het rapport op www.raadopenbaarbestuur.nl. U kunt op http://forum.raadopenbaarbestuur.nl/ zelf uw mening geven over het advies en de stelling dat er op scholen meer aandacht moet zijn voor maatschappijleer en staatsinriching.