Het NVLM-bestuur is positief over de nadruk die de Onderwijsraad legt op de democratische rechtsstaat als de kern van burgerschaponderwijs. Ook de andere aanbevelingen bevatten positieve elementen, zoals de nadruk op systematische kennisopbouw.  Tegelijkertijd heeft het NVLM-bestuur kritiek op de belangrijkste keuze die de Onderwijsraad in het advies maakt. De NVLM vindt dat de Onderwijsraad te veel vrijheid laat aan de scholen. De Volkskrant van 29 augustus liet onze voorzitter daarover aan het woord:

‘De vrijheid voor de scholen is te groot in deze plannen; het blijft bij een inspanningsverplichting. Scholen moeten laten zien dat ze ‘iets’ doen aan burgerschap. Er zouden landelijke kerndoelen moeten gelden voor burgerschaponderwijs en daarvoor moet een resultaatverplichting gelden.

‘Brits onderzoek heeft uitgewezen: burgerschapsonderwijs werkt alleen als er afgebakende lessen zijn, bevoegde docenten lesgeven, en er examens worden afgenomen. Met de identiteitsontwikkeling van leerlingen hoeft de overheid zich niet te bemoeien, dat moet een school zelf bepalen. Maar het begrip democratisch burgerschap is te vangen. Wat een leerling bij maatschappijleer moet leren, ligt bijvoorbeeld ook vast.’