De NVLM heeft eind november advies aan de staatssecretaris uitgebracht over het eindrapport van de vervolgcommissie maatschappijwetenschappen. Dit advies is gebaseerd op de veldadviesbijeenkomsten van 18 en 19 november en de schriftelijke reacties op het rapport die het bestuur mocht ontvangen. Het NVLM-bestuur is onder de indruk van het werk dat de vervolgcommissie heeft verzet. Tegelijkertijd maakt het bestuur in zijn brief een aantal opmerkingen over onder andere de uitvoerbaarheid van het programma. Wij adviseren de staatssecretaris een pilot op een aantal scholen om het programma te kunnen ontwikkelen en testen. Het nieuwe examenprogramma kan dan definitief worden ingevoerd in 2013 (havo) en 2014 (vwo). U vindt het volledige advies aan de staatssecretaris onder dit bericht.

Advies NVLM examenprogramma MW