De vervolgcommissie Schnabel heeft haar werk zo goed als afgerond. Het
eindresultaat, een uitgewerkt examenprogramma Maatschappijwetenschappen,
wordt eind oktober aangeboden aan de staatssecretaris van Onderwijs. Op 18 en 19 november zal de NVLM in samenwerking met SLO veldraadplegingen organiseren over het rapport van de vervolgcommissie.