Er komen meerdere plekken vrij in het bestuur van de NVLM. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega’s die het leuk vinden om samen met ons op te komen voor de belangen en positie van het vak maatschappijleer.
Het NVLM-bestuur komt zo’n zes keer per jaar samen voor een vergadering en daar buiten ben je gemiddeld zo’n 2 uur per week bezig met verenigingswerk. 
Werkzaamheden bevatten bijvoorbeeld lobby richting politiek, het organiseren van examenbesprekingen en pws-wedstrijden, het schrijven van ingezonden brieven of administratief werk binnen de vereniging (penningen, secretaris e.d.). 
Bestuursleden krijgen een kleine jaarlijkse bestuursvergoeding en vergoeding van alle reiskosten. 

We nodigen geïnteresseerde leden graag uit om eens een keer een vergadering bij te wonen. Je kunt contact opnemen met secretaris Freek Gruijters (secretaris@nvlm.nl)