De Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) pleit met een brief zowel bij het Kabinet als bij de Tweede Kamer voor zo snel mogelijke versterking van maatschappijleeronderwijs: meer uren, in meer leerjaren en meer mogelijkheden het vak als examenvak te kunnen doen. De dood van Samuel Paty, de daaropvolgende aanslagen in Frankrijk en gebeurtenissen met Nederlandse leraren tonen aan dat er veel onwetendheid over democratie en rechtsstaat heerst, onwetendheid die, zo toont internationaal onderzoek aan, bij Nederlandse leerlingen relatief groot is. Het is daarom hoogtijd om nu echt werk te maken van het versterken van het maatschappijleer onderwijs. De brief die we gestuurd hebben, is hier te lezen.