De NVLM feliciteert Sophie van Leeuwen en Rodinde Wegman (vwo) van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen, Yara Casteel en Frederika van Laar (havo) van De Rietlanden Lelystad en Sanne van Veen en Tycho Redegeld (vmbo) van Het Vlietland College Leiden.

Deze leerlingen hebben de beste werkstukken 2014 geschreven voor het vak maatschappijleer / maatschappijwetenschappen. Op 10 juli zullen zij aan tafel zitten met Gerdi Verbeet en hun prijs in ontvangst nemen. Uiteraard feliciteren we ook hun docenten Niels Hoendervanger, Tom Stroobach en Linda van der Zwaan.

Klik hier voor meer informatie.