De NVLM organiseerde dit schooljaar voor de vierde maal een wedstrijd voor het beste profielwerkstuk maatschappijleer/maatschappijwetenschappen. Dit jaar zijn twee winnende profielwerkstukken door de jury aangewezen:

HAVO

Het winnende havo profielwerkstuk maatschappijwetenschappen 2010 is geschreven door: Imane Jemni van Dalton Voorburg en draagt de titel: “Hechtingsstoornissen”.

VWO

Het winnende vwo profielwerkstuk maatschappijleer 2010 is geschreven door:
Marieke van der Staak van het Theresialyceum te Tilburg en draagt de titel: “Over de hoofden van de burger heen. Taalkloof tussen de politiek en de burger”.

Eva Jinek reikt prijs uit

Met Eva Jinek (journalist en nieuwslezer bij het NOS-journaal) zullen Imane Jemni en Marieke van der Staak op 15 juni boven op de Euromast, op 185 meter hoogte, de maatschappij van bovenaf bekijken en praten over hun profielwerkstukken. Ook ontvangen Imane en Marieke allebei een notebook. Dit alles onder het genot van een goed diner.

Jury

De jury in 2010 bestond uit:

  • Dr. Peter Achterberg: universitair docent aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Mw. Dr. Edien Bartels: universitair docent aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen, afdeling Sociale en Culturele Antropologie, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Dr. Koen Vossen: universitair docent Nederlandse politiek, Instituut Politieke Wetenschap, Universiteit Leiden
  • Dr. Marieke van der Wal: docent sociologie, vakgroep Sociologie, Universiteit Groningen
  • Mw. Loes Verstappen: Voorlichting en Communicatie, Faculteit der Managementwetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen
  • Drs. Ari de Heer: vakdidacticus Maatschappijleer/Maatschappijwetenschappen, IVLOS, Universiteit Utrecht
  • Hans Teunissen, docent maatschappijleer, De Nassau te Breda en voorzitter van de NVLM