De NVLM maakt zich grote zorgen over de uitkomsten van de tweede rapportage van Adolescentenpanel Democratische Kernwaarden en Schoolloopbanen (ADKS). Trouw berichtte vandaag over dit onderzoek in dit artikel: Voor veel jongeren is democratie een vaag begrip.

Een greep uit de conclusies over tweedeklassers:

  • Slechts 34% van de vmbo’ers vindt het belangrijk dat we in een democratie leven.
  • 45% van de vmbo-leerlingen heeft hier geen mening over.
  • Daartegenover staat dat 71% van de vwo-leerlingen het wel belangrijk vindt dat we in een democratie leven. Er is dus een grote mate van ongelijkheid wat betreft kennis over burgerschap.

Het ADKS is een meerjarig onderzoek waarbij duizenden Nederlandse leerlingen op tientallen scholen worden gevolgd om de ontwikkeling van democratische kernwaarden bij jongeren in kaart te brengen Het volledige rapport van het ADKS vind je hier.

De NVLM heeft al vaker gepleit voor een stevige positie van het vak maatschappijleer in de onderbouw. Momenteel wordt maatschappijleer slechts één schooljaar aangeboden. In de bovenbouw, en vaak slechts 1 uur in de week. Het moge duidelijk zijn dat dit niet voldoende is om burgerschapsdoelen te bereiken. Zoals ook het artikel in Trouw stelt: “Nederlandse kinderen krijgen minder les in burgerschap dan veel kinderen in het buitenland.”

Maatschappijleer is hét vak waar aan burgerschap wordt gewerkt. Daarom moet de positie van dit vak worden versterkt. Wij pleiten voor:

  • Maatschappijleer(inhouden) in de onderbouw
  • Maatschappijleer moet weer als volwaardig vak meetellen voor de overgang in de bovenbouw; het combinatiecijfer wordt afgeschaft.
  • Maatschappijwetenschappen op Havo en Vwo als verplicht profielvak in E&M en C&M en als keuzeprofielvak in N&T en N&G
  • Maatschappijkunde op het Vmbo als keuzevak in meer sectoren dan alleen Zorg & Welzijn

Democratisch burgerschap moet je leren en komt niet vanzelf, dat wordt eens te meer duidelijk uit het artikel in Trouw en het onderzoek van het ADKS.

Steun de NVLM en word lid!