U kunt op diverse manieren contact opnemen met de NVLM .

Algemene vragen aan het secretariaat.

Meld uw wijzigingen in de ledenadminstratie.

Voor vragen over of aanmelden voor een van onze activiteiten:

Draag iets bij voor de nieuwsbrief.