Burgerschap MBO

Status

Ook voor burgerschap in het MBO geldt: het is eigenlijk geen schoolvak, maar meer een opdracht. In het MBO moeten opleidingen, conform het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen Web, aan “vier dimensies” aandacht besteden:

  • Vitaal burgerschap
  • Sociaal-maatschappelijke dimensie
  • Economische dimensie
  • Politiek-juridische dimensie

Voor deze dimensies geldt een zogenaamde inspanningsverplichting: dit neemt de opleiding op in zijn examenreglement en de examencommissie bepaalt of daaraan wordt voldaan. Veel MBO-opleidingen zetten burgerschap als vak in het rooster. Maar MBO-opleidingen hebben de vrijheid deze dimensies, of de daaraan gekoppelde kwalificaties, zelf in onderwijs te vertalen, ook door deze bijvoorbeeld bij andere vakken onder te brengen.

Ontwikkelingen

Uit onderzoek in 2021 bleek dat burgerschap op het MBO onvoldoende tot zijn recht komt: het is te vrijblijvend, het telt nauwelijks mee, de dimensie zijn vaag omschreven. De Burgerschapsagenda van vijf jaar daarvoor, bleek niet tot zijn recht te komen. In dat stuk werden reeds verbeteringen voor burgerschapsonderwijs in het MBO voorgesteld, Het Ministerie heeft daarom in 2022 een expertgroep aan het werk gezet dat nu de eisen voor burgerschap aan het herformuleren is. Er zitten hoogleraren, vakexperts, bugerschapsexperts en docenten in. Doel is om de vrijblijvende status van burgerschapsonderwijs te verkleinen. De expertgroep levert medio voorjaar 2023 een advies op.

Standpunt NVLM

De NVLM heeft de genoemde problemen met burgerschaponderwijs in het MBO al lang geadresseerd. De NVLM omarmt dan ook de inspanningen van de expertgroep.