Vakbladen

Maatschappij & Politiek

Maatschappij & Politiek is het vakblad voor Maatschappijleer. M&P is een uitgave van ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat. In ieder nummer vindt u een pagina met nieuwsberichten van de NVLM. Een abonnement op Maatschappij & Politiek staat los van het lidmaatschap van de vereniging.

Wij bevelen een abonnement op Maatschappij & Politiek van harte aan. U vindt meer informatie over het blad op www.maatschappijenpolitiek.nl. Ook kunt u daar terecht voor de digitale versies van de nummers uit eerdere jaargangen. Alle M&P's van 2004 tot en met 2015 staan online: http://www.maatschappijenpolitiek.nl/nummer/.

Ga voor een abonnement op M&P naar  www.maatschappijenpolitiek.nl.

Jaarabonnement: 55,70 Euro

Studentabonnement: 25,00 Euro
Dit tarief geldt in het kalenderjaar waarin studenten lid worden en in het daaropvolgende jaar.

Maatschappij & Politiek (M&P) is voor docenten maatschappijleer een onmisbare informatiebron. In het blad staan de actuele ontwikkelingen binnen het vak centraal. Daarnaast bevat vrijwel elk nummer lessuggesties. Verder vindt u in M&P onder meer interviews, recensie en  informatie over lesmethodes.

Dimensies


Dimensies is een online tijdsschrift  over de vakdidactiek van mens- en maatschappijwetenschappen

Dimensies is het eerste en enige Nederlandstalige blad dat zich richt op onderzoek naar de vakdidactiek van mens- en maatschappijwetenschappen. Het is gratis beschikbaar op www.dimensies.nu.